Nieuws

  Agri & Food Logistics conferentie over duurzaamheid, innovatie en samenwerking in voedsellogistiek

  De Agri & Food Logistics-conferentie die op 20 april 2023 in Terneuzen werd gehouden, bracht experts uit de sector samen om te discussiëren over duurzaamheid, innovatie en samenwerking in de voedingsmiddelenlogistiek. Onder de aanwezigen waren Steve Alaerts van Foodcareplus en Agnieszka Seghers van Foodcareplus’ zusterbedrijf Remant Cool Logistics.

  Een van de onderwerpen was de rol van technologie in het bevorderen van duurzaamheid, waarbij blockchaintechnologie en digital twins als mogelijke oplossingen werden genoemd. Foodcareplus introduceerde in 2017 blockchaintechnologie als intelligente tool voor de voedselketen. Blockchain kan helpen de transparantie en het vertrouwen in de hele voedselvoorzieningsketen te vergroten, waarvan consumenten, producenten en retailers profiteren. De implementatie van blockchaintechnologie in de voedsellogistiek zou echter sneller kunnen. De deelnemers aan de conferentie vroegen zich af waarom de implementatie nog niet sneller verloopt. Een mogelijke verklaring is dat de afgelopen twee jaar aanzienlijke logistieke uitdagingen zijn geweest, waardoor de aandacht en de middelen werden afgeleid van de implementatie van blockchain.

  Een ander onderwerp van discussie was de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen duurzaamheid en de eisen van snelheid en marktintroductie. Sander de Leeuw, hoogleraar aan Wageningen University & Research, benadrukte het potentieel van het consolideren van zendingen en het verlagen van de leveringsfrequentie om deze eisen in evenwicht te brengen. Hij merkte echter op dat deze aanpak kan leiden tot meer opslag en emissies. Foodcareplus beschouwt het vertragen van transport als een manier om het vervoer groener te maken en trekt daarbij een analogie met de introductie van slow steaming in het zeevrachtvervoer meer dan tien jaar geleden. We erkennen echter dat speed-to-market cruciaal is voor bepaalde producten, zoals verse groenten en fruit. Meer opslagcapaciteit in de suppy chain zou de keten veerkrachtiger maken in geval van verstoringen, zoals blijkt uit de Covid-19 pandemie.

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage werd ook belicht, met vooraanstaande bedrijven in de voedingsindustrie en logistiek die zich moeten voorbereiden op naleving van de CSRD. De deelnemers aan het congres benadrukten het belang van transparantie en verantwoording in duurzaamheidsrapportage en -prestaties, waarden die Foodcareplus altijd hoog in het vaandel heeft gedragen.

  De frictie tussen groener transport en de kosten kwam ook aan bod, waarbij veel voedingsbedrijven aarzelen om meer geld uit te geven aan het verminderen van milieukosten. De langetermijnvoordelen van duurzaamheid, waaronder kostenbesparingen, reputatie en klantenbinding, werden echter benadrukt.

  Er werd ook gesproken over de voortdurende discussie over lokale inkoop, in de veronderstelling dat die duurzamer is, versus inkoop in het buitenland. Sommigen merken echter op dat lokaal inkopen hogere milieukosten met zich mee kan brengen. Foodcareplus wil hieraan toevoegen dat het belangrijk is welvaart te creëren voor iedereen, ook in overzeese gebieden, door middel van eerlijke handel, onderwijs en innovatie.

  Tot slot werd het terugdringen van voedselverspilling genoemd als cruciaal voor duurzaamheid en winstgevendheid. Er werd gewezen op het potentieel van betere planning, opslag en distributie om voedselverspilling tegen te gaan en aanzienlijke milieu- en economische voordelen te creëren, een waarde die Foodcareplus altijd hoog in het vaandel heeft gedragen.

  De conclusie was dat de Agri & Food Logistics conferentie het belang van duurzaamheid, innovatie en samenwerking in de voedingslogistiek benadrukte. Hoewel er uitdagingen zijn, zijn er kansen om een duurzamer, efficiënter en welvarender voedselsysteem te creëren, zoals blijkt uit initiatieven als FreshRail, en waarden die Foodcareplus en Remant Cool, vertegenwoordigd door Steve Alaerts en Agnieszka Seghers, altijd hebben verdedigd. De implementatie van blockchaintechnologie blijft een uitdaging, maar kan de transparantie en het vertrouwen in de hele voedselvoorzieningsketen vergroten, wat uiteindelijk alle belanghebbenden ten goede komt.

  Nieuwsberichten

  Meer informatie nodig?

  Contacteer ons