één toegewijd contactpersoon

    Persoonlijk & op maat

    Foodcareplus denkt en handelt als uw langetermijnpartner. Dankzij ons nauw contact, zijn we vertrouwd met uw product en uw supply chain. Zo stemmen we onze transportoplossingen af op uw bedrijf én kunnen we u adviseren bij strategische beslissingen.

    In tegenstelling tot generalisten kunnen wij – dankzij onze keuze om in bepaalde voedingssegmenten te opereren – de marktontwikkelingen nauwgezet monitoren en houden we onze vinger aan de pols.

    Deze unieke klantenbenadering onderscheidt ons van anderen. Onze transport architecten zijn op de hoogte van tendensen in de markt en vertrouwd met uw producten. Vanuit ons innovatielab en via externe partners scholen medewerkers zich regelmatig bij over technologische ontwikkelingen.

    Verder geloven we in het ontzorgen van onze klanten. We herleiden de administratieve werklast naar u toe tot een absoluut minimum. U kunt van ons proactief operationele verbetervoorstellen verwachten. Zo realiseren we samen een zo efficiënt mogelijke supply chain.