Nieuws

  Directeur Foodcareplus wordt bestuurslid van de International Fresh Produce Association

  Steve Alaerts, directeur van Foodcareplus, is onlangs genomineerd en gekozen tot lid van het bestuur van de International Fresh Produce Association (IFPA) en is benoemd tot voorzitter van hun Supply Chain Council. Als brancheorganisatie vertegenwoordigt IFPA wereldwijd bedrijven in de sector van verse groenten en fruit, evenals bloemen. Ze pleit, verbindt en begeleidt haar leden om zo hun succes te ondersteunen.

  Foodcareplus, gespecialiseerd in geïntegreerde internationale markttoegang en logistieke diensten voor de fresh produce en voedingsmiddelenindustrie, is al lange tijd lid van IFPA en leverde doorheen de jaren noemenswaardige bijdragen aan hun evenementen en initiatieven.

  Tijdens zijn voorzittersperiode van drie jaar heeft Steve Alaerts de intentie om de samenwerking tussen de verschillende spelers in de fresh produce supply chain te bevorderen. Hij richt zich hierbij op dienstverleners én carriers. Met zijn achtergrond benadert hij dit vanuit een relevante mondiale logistieke invalshoek.

  Steve licht toe hoe hij zich in zijn rol bij IFPA wil inzetten: “In mijn hoedanigheid als voorzitter zal ik samenwerken met het IFPA-team en de leden van het Supply Chain Council om de fresh produce supply chain van de toekomst vorm te geven. Hoe? In de eerste plaats door het huidige paradigma, dat wordt gekenmerkt door contradictorische belangen onder de stakeholders, om te buigen naar samenwerking en door een platform voor kennisdeling te creëren.

  Ten tweede streef ik ernaar om het bewustzijn over de fresh produce industrie te vergroten. Ten slotte zie ik opportuniteiten door data-uitwisseling tussen erkende specialisten te vergemakkelijken, al dan niet vanuit een bedrijfsoverstijgende samenwerking.”

  Dankzij deze verbeterpunten kunnen we evolueren naar een samenwerkingsmodel met wederzijds respect en begrip voor elkaars business.

  Deze gezamenlijke inspanning zal added value creëren voor de IFPA-leden zoals minder verlies van lading, een nauwkeurige monitoring, betere marges voor telers en een maximaal rendement voor de betrokkenen.

  Naast het voorzitterschap van Steve Alaerts zal Foodcareplus, als actief lid, bijdragen aan de IFPA Sustainability Areas of Focus zijnde “Food Waste/ Food Loss” en “Climate/Carbon/GHG emissions”. We ondersteunen deze doelstellingen in onze langetermijnaanpak en dagelijkse activiteiten. Foodcareplus onderschrijft daarom het Ethisch Charter van IFPA. Dit sluit immers naadloos aan bij onze duurzame strategie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen waar Remant Groep zich sterk voor maakt. Hoe we dit ter harte nemen en de concrete acties staan op onze website.

  Nieuwsberichten

  Meer informatie nodig?

  Contacteer ons